Beëindiging activiteiten Stichting Afrika

Algemeen

Het afgelopen jaar hebben wij u geïnformeerd over de beëindiging van de activiteiten van Stichting Afrika in 2015. Een besluit dat voort komt uit de omstandigheden die zijn ontstaan in de landen Ethiopië en Kenia.

Per 1 september zal Stichting Afrika als vergunninghouder definitief niet meer bestaan. De stichting heeft per die datum geen vergunning voor adopties meer en kan niet meer handelen als vergunninghouder. In overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie is overeengekomen de resterende activiteiten over te dragen. Onderstaand lichten we dit toe.

Lopende adoptieprocedures

De enkele nog lopende adoptieprocedures in Kenia worden overgenomen en begeleid door Vereniging Wereldkinderen te Den Haag, zo nodig ondersteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vereniging Wereldkinderen zal betrokken ouders hierover benaderen en informeren.

Nazorg

Adoptieouders krijgen het eerste jaar na aankomst van hun adoptiekind in Nederland nazorg. De nazorg voor de adoptieouders die vanuit Stichting Afrika het afgelopen jaar een kind hebben geadopteerd, zal worden overgenomen door Vereniging Wereldkinderen. Vereniging Wereldkinderen zal betrokken ouders in de komende maanden hierover benaderen en informeren.

Follow up rapportages

In de bemiddelingsovereenkomst die adoptieouders hebben afgesloten met Stichting Afrika, is de juridische verplichting opgenomen om gedurende een periode follow up rapportages op te stellen en via de vergunninghouder naar het land van herkomst te sturen. De resterende follow up verplichting van adopties bemiddeld door Stichting Afrika, zal worden overgenomen door Vereniging Wereldkinderen. Vereniging Wereldkinderen zal betrokken ouders in de komende maanden hierover benaderen en informeren.

Archief dossiers

De documentatie van iedere individuele bemiddelingsprocedure is door Stichting Afrika opgeslagen in dossiers. Zodra de bemiddelingsprocedure is afgerond (inclusief het verzorgen van de follow-up rapportage) worden de dossiers centraal opgeslagen. De dossiers moeten op grond van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie tenminste 50 jaar worden bewaard. Deze wet regelt ook de inzage in de dossiers door belanghebbenden (dat zijn geadopteerden en (aspirant) adoptieouders) en het op verzoek verstrekken van afschriften uit deze dossiers. Om te waarborgen dat u als belanghebbenden de dossiers kunt blijven inzien, wordt het beheer over deze centraal opgeslagen dossiers overgedragen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie heeft de Stichting Ambulante FIOM, gevestigd in Den Bosch, gemachtigd het verlenen van inzage in en afschrift uit de dossiers te faciliteren en u daarin te begeleiden. Wanneer u uw dossier wilt inzien kunt u zich wenden tot de FIOM, afdeling Landelijk Zoek Team. Dat kan zowel telefonisch (via tel nr. 088-1264964), per mail (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) als per brief (aan het adres Stichting Ambulante FIOM, afdeling Landelijk Zoek Team, Kruisstraat 1, 5311 DT 's-Hertogenbosch).

Tot slot

We willen iedereen die betrokken is geweest bij Stichting Afrika bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Met elkaar hebben we de afgelopen 30 jaar een organisatie neergezet die vele Afrikaanse kinderen heeft kunnen helpen door middel van adopties naar Nederland en met projecten ter plaatse. De blijdschap en het geluk wat deze kinderen hebben mogen ontvangen zal voort blijven bestaan.

Het Bestuur van Stichting Afrika
1 september 2015